ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตุ๊กแก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220268
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030117
รหัส Obec 6 หลัก :
  220268
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตุ๊กแก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantukkae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านตุ๊กแกพัฒนา
ตำบล :
  ดอนคา
อำเภอ :
  ท่าตะโก
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60160
โทรศัพท์ :
  08-9994-9492
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 พฤษภาคม 2481
อีเมล์ :
  rangsi_friend@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ขยายโอกาส
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนคา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 10:13:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตุ๊กแก


นายนิวัตร วิไลวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตุ๊กแก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน