ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220271
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030151
รหัส Obec 6 หลัก :
  220271
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองสะเอ้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGSA-ANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านหนองสะเอ้ง
ตำบล :
  สายลำโพง
อำเภอ :
  ท่าตะโก
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60160
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน 2499
อีเมล์ :
  SC.bannongSaang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนมิตรครู
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สายลำโพง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 15:29:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง


นายบุญยืน เอมสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน