ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220272
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030120
รหัส Obec 6 หลัก :
  220272
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลท่าตะโก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANUBANTHATAKO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านท่าตะโก
ตำบล :
  ท่าตะโก
อำเภอ :
  ท่าตะโก
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60160
โทรศัพท์ :
  0-5624-9386
โทรสาร :
  056249386
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2464
อีเมล์ :
  anubanthatako2@nsw3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลท่าตะโก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  .30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 11:12:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก


นายชูชาติ โพธิ์เพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าตะโก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน