ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าตะโก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220273
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030121
รหัส Obec 6 หลัก :
  220273
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท่าตะโก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATTHATAKO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านโคกมะรื่น
ตำบล :
  ท่าตะโก
อำเภอ :
  ท่าตะโก
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60160
โทรศัพท์ :
  0-5624-9394
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2497
อีเมล์ :
  watthatako_@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลท่าตะโก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19.1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 12:41:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท่าตะโก


นายสุรพงษ์ พรมแตง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าตะโก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน