ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220275
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030123
รหัส Obec 6 หลัก :
  220275
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKHAONOY
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเขาน้อย
ตำบล :
  ท่าตะโก
อำเภอ :
  ท่าตะโก
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60160
โทรศัพท์ :
  056249395
โทรสาร :
  056249395
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  natsima_02@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มิตรครู
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าตะโก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 ตุลาคม 2561 เวลา 10:49:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาน้อย


นางศศิญา ซื้อตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน