ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพนมรอก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220276
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030128
รหัส Obec 6 หลัก :
  220276
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพนมรอก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpanomrok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านพนมรอก
ตำบล :
  พนมรอก
อำเภอ :
  ท่าตะโก
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60160
โทรศัพท์ :
  0-5628-1076
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค.2444
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พนมรอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 ตุลาคม 2561 เวลา 09:51:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพนมรอก


นายศุภกฤต สุขเกษม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนมรอก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน