ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองเบน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220278
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030150
รหัส Obec 6 หลัก :
  220278
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองเบน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnongben
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านโคก
ตำบล :
  สายลำโพง
อำเภอ :
  ท่าตะโก
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60160
โทรศัพท์ :
  0-5639-0129
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 มิถุนายน 2496
อีเมล์ :
  watnongben_sch@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พนมรอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 11:11:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองเบน


นายบุญเทอด คงกะพัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเบน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน