ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220279
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030159
รหัส Obec 6 หลัก :
  220279
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongluang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองหลวง
ตำบล :
  หนองหลวง
อำเภอ :
  ท่าตะโก
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60160
โทรศัพท์ :
  0-5689-1281
โทรสาร :
  056891281
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มท่าตะโก 2 (ชัยพฤกษ์)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 12:13:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหลวง


นางอัญชลี จินดาทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน