ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชานุกูล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220280
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030155
รหัส Obec 6 หลัก :
  220280
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาดิน(ประชานุกูล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankaodin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านเขาดิน
ตำบล :
  หนองหลวง
อำเภอ :
  ท่าตะโก
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60160
โทรศัพท์ :
  0844942160
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน 2496
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  3BB
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13:19:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชานุกูล)


นายพิเชษฐ เขาแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชานุกูล)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน