ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลาด(ราษฎร์บำรุง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220281
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030156
รหัส Obec 6 หลัก :
  220281
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านลาด(ราษฎร์บำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banlad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านลาดหัวบึง
ตำบล :
  หนองหลวง
อำเภอ :
  ท่าตะโก
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60160
โทรศัพท์ :
  0-5689-1290
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 มิถุนายน 2496
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 10:14:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านลาด(ราษฎร์บำรุง)


นางสาวเบญญาภา วิไลวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาด(ราษฎร์บำรุง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน