ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทำนบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220286
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030125
รหัส Obec 6 หลัก :
  220286
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทำนบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTHAMNOP
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านทำนบ
ตำบล :
  ทำนบ
อำเภอ :
  ท่าตะโก
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60160
โทรศัพท์ :
  0979685046
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2466
อีเมล์ :
  Banthamnobschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทำนบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13.1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12.3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 05:42:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทำนบ


นายบุญเสริม จั่นผ่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทำนบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน