ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220288
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030162
รหัส Obec 6 หลัก :
  220288
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANHUATHANONNUA(RATPRACHACHANUTID)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหัวถนนเหนือ
ตำบล :
  หัวถนน
อำเภอ :
  ท่าตะโก
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60160
โทรศัพท์ :
  0-5638-7049
โทรสาร :
  056387049
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 กรกฎาคม 2466
อีเมล์ :
  Bannua@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนปฏิรูปการศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หัวถนน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 ตุลาคม 2561 เวลา 17:14:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ)


นายสะอาด แผนสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน