ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเนิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220290
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030164
รหัส Obec 6 หลัก :
  220290
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเนิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannhongnern
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองเนิน
ตำบล :
  หัวถนน
อำเภอ :
  ท่าตะโก
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60160
โทรศัพท์ :
  0-5636-9238
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22/05/2472
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หัวถนน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31.9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 ตุลาคม 2561 เวลา 17:05:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเนิน


นายสุพัฒน์ รวมเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเนิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน