ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่าย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220293
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030142
รหัส Obec 6 หลัก :
  220293
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตะเฆ่ค่าย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantakekay school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านตะเฆ่ค่าย
ตำบล :
  วังใหญ่
อำเภอ :
  ท่าตะโก
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60160
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14/05/2482
อีเมล์ :
  60030142@nsw3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มิตรครู
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09:36:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่าย


นายเสน่ห์ อิ่มอุระ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่าย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน