ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงจันทำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220295
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030144
รหัส Obec 6 หลัก :
  220295
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงจันทำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandongjuntum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านดงจันทำ
ตำบล :
  วังใหญ่
อำเภอ :
  ท่าตะโก
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60160
โทรศัพท์ :
  0-5639-0028
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พฤษภาคม พ.ศ.2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนมิตรครู (ท่าตะโก1)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 16:45:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงจันทำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงจันทำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน