ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดคร่อเรียงราย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220296
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030132
รหัส Obec 6 หลัก :
  220296
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดคร่อเรียงราย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATKHORAENGRAY
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านคร่อเรียงราย
ตำบล :
  พนมเศษ
อำเภอ :
  ท่าตะโก
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60160
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนมิตรครู (ท่าตะโก 1)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พนมเศษ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 08:31:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดคร่อเรียงรายผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคร่อเรียงราย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน