ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพนมเศษ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220298
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030134
รหัส Obec 6 หลัก :
  220298
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพนมเศษ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATPHANOMSET
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน98
ตำบล :
  พนมเศษ
อำเภอ :
  ท่าตะโก
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60160
โทรศัพท์ :
  0-5639-0081
โทรสาร :
  056390081
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2498
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มิตรครู
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พนมเศษ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  51.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2561 เวลา 20:21:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพนมเศษผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพนมเศษ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน