ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังมหากร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220301
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030136
รหัส Obec 6 หลัก :
  220301
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวังมหากร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATWANGMAHAKORN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านวังมหากร
ตำบล :
  วังมหากร
อำเภอ :
  ท่าตะโก
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60160
โทรศัพท์ :
  0-5639-0202
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/06/2484
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังมหากร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:07:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวังมหากรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังมหากร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน