ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากง่าม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220302
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030137
รหัส Obec 6 หลัก :
  220302
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปากง่าม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpakngam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านปากง่าม
ตำบล :
  วังมหากร
อำเภอ :
  ท่าตะโก
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60160
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พฤษภาคม 2477
อีเมล์ :
  schoolwararat@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังมหากร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:28:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปากง่ามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากง่าม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน