ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดช่องแกระ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220303
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030138
รหัส Obec 6 หลัก :
  220303
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดช่องแกระ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATCHONGKRAE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านช่องแกระ
ตำบล :
  วังมหากร
อำเภอ :
  ท่าตะโก
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60160
โทรศัพท์ :
  0-5639-0158
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังมหากร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2560 เวลา 22:01:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดช่องแกระ


นางภาวินี เขาแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องแกระ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน