ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าสุ่ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220305
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030140
รหัส Obec 6 หลัก :
  220305
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท่าสุ่ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watthasum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านท่าสุ่ม
ตำบล :
  วังมหากร
อำเภอ :
  ท่าตะโก
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60160
โทรศัพท์ :
  0-5639-0069
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน พ.ศ. 2469
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นายจันทร์ แสงสว่างวัฒนะ และนายอรุณ แสงสว่างวัฒนะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังมหากร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 10:06:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท่าสุ่ม


นายเอกสิทธิ์ คำภิรานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสุ่ม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน