ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220308
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030145
รหัส Obec 6 หลัก :
  220308
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสายลำโพงเหนือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsailumphongnua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านสายลำโพงเหนือ
ตำบล :
  สายลำโพง
อำเภอ :
  ท่าตะโก
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60160
โทรศัพท์ :
  0-5628-4106
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 /05/2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนท่าตะโก 1มิตรครู
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สายลำโพง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 02:25:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ


นายอินทพงษ์ จินดาทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน