ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสายลำโพงกลาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220309
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030146
รหัส Obec 6 หลัก :
  220309
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสายลำโพงกลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsailampongkang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้านสายลำโพงกลาง
ตำบล :
  สายลำโพง
อำเภอ :
  ท่าตะโก
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60160
โทรศัพท์ :
  0-5628-4253
โทรสาร :
  056284105
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2499
อีเมล์ :
  chuab53@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์คุณภาพเครือข่ายมิตรครู
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สายลำโพง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 20:36:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสายลำโพงกลาง


นายวัง สนิทผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสายลำโพงกลาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน