ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220310
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030147
รหัส Obec 6 หลัก :
  220310
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสายลำโพงใต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsailumpongtai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านสายลำโพงใต้
ตำบล :
  สายลำโพง
อำเภอ :
  ท่าตะโก
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60160
โทรศัพท์ :
  0-5628-4104
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2467
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สายลำโพง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 08:31:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้


นางสาวขจีรัตน์ ขุมโมกข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสายลำโพงใต้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน