ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปล้องโพช
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220311
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030148
รหัส Obec 6 หลัก :
  220311
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองปล้องโพช
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGPLONGPOCH
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองปล้องโพช
ตำบล :
  สายลำโพง
อำเภอ :
  ท่าตะโก
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60160
โทรศัพท์ :
  0-5628-4252
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/5/2515
อีเมล์ :
  i9deth@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนวิถีพุทธ,TO BE NUMBERONE,เรียนทางไกลจากไกลกังวล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สายลำโพง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 04:06:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองปล้องโพช


นางประภา สนิทผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปล้องโพช

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน