ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวังวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220315
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030131
รหัส Obec 6 หลัก :
  220315
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วังวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wangwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านวังใหญ่
ตำบล :
  พนมรอก
อำเภอ :
  ท่าตะโก
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60160
โทรศัพท์ :
  0-5600-9256
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม 2480
อีเมล์ :
  wangwittaya@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.นว.3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พนมรอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2561 เวลา 20:13:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวังวิทยา


นางภัทรภร หงษ์สิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน