ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดจิกลาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220371
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020049
รหัส Obec 6 หลัก :
  220371
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดจิกลาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATJIKLAD
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านจิกลาด
ตำบล :
  หนองตางู
อำเภอ :
  บรรพตพิสัย
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60180
โทรศัพท์ :
  056217976
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 พฤศจิกายน 2478
อีเมล์ :
  jikladschool2556@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บึงพิมพาสามัคคี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองตางู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มีนาคม 2562 เวลา 13:02:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดจิกลาด


นายอำนาจ โพทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจิกลาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน