ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสำโรงชัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220419
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030204
รหัส Obec 6 หลัก :
  220419
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสำโรงชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WADSAMRONGCHAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านสำโรงชัย
ตำบล :
  สำโรงชัย
อำเภอ :
  ไพศาลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60220
โทรศัพท์ :
  0-5636-6198
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 กรกฎาคม 2464
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนไพศาลี 1 (เมืองเก่าเวสาลี)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำโรงชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 16:46:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสำโรงชัย


นายวิชาญ โพธิ์อ่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำโรงชัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน