ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะคร้อลาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220421
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030206
รหัส Obec 6 หลัก :
  220421
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตะคร้อลาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTAKRAWLAD
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านตะคร้อลาด
ตำบล :
  สำโรงชัย
อำเภอ :
  ไพศาลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60220
โทรศัพท์ :
  056000811
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พฤษภาคม 2514
อีเมล์ :
  takrawlad@nsw.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนไพศาลี 1 (เมืองเก่าเวสาลี)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำโรงชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 09:55:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตะคร้อลาดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อลาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน