ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220422
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030189
รหัส Obec 6 หลัก :
  220422
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANKNOKSAMAKKEE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านโคกสามัคคี
ตำบล :
  ไพศาลี
อำเภอ :
  ไพศาลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60220
โทรศัพท์ :
  0-56390-022
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2507
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนไพศาลี 2 (รักษ์หลวงพ่อดำ)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไพศาลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 02:27:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี


นายอธิภัทร ธนาชยานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน