ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองเสือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220424
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030167
รหัส Obec 6 หลัก :
  220424
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองเสือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATNONGSUA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองเสือ
ตำบล :
  โคกเดื่อ
อำเภอ :
  ไพศาลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60220
โทรศัพท์ :
  056273103
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  laddawan@nsw3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนไพศาลี 1 (เมืองเก่าเวสาลี)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกเดื่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 12:21:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองเสือ


นางลัดดาวัลย์ ฤทธิ์บำรุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเสือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน