ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220425
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030188
รหัส Obec 6 หลัก :
  220425
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใหม่วารีเย็น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANMAIVAREEYEN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านใหม่วารีเย็น
ตำบล :
  ไพศาลี
อำเภอ :
  ไพศาลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60220
โทรศัพท์ :
  0-5635-2415
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 มิถุนายน 2509
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนไพศาลี 2 (รักษ์หลวงพ่อดำ)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลไพศาลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 06:07:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น


นายทศพล สุุขรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน