ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220426
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030168
รหัส Obec 6 หลัก :
  220426
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANUBANPHAISALEE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านโคกเดื่อ
ตำบล :
  โคกเดื่อ
อำเภอ :
  ไพศาลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60220
โทรศัพท์ :
  0-5625-9283
โทรสาร :
  056352139
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2465
อีเมล์ :
  anubanphaisalee@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนไพศาลี 2 (รักษ์หลวงพ่อดำ)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลไพศาลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  - กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 13:25:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)


นายทวีศักดิ์ ฉัตรเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน