ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220429
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030199
รหัส Obec 6 หลัก :
  220429
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตะกุดภิบาล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTAKUTPIBAL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านตะกุดภิบาล
ตำบล :
  วังน้ำลัด
อำเภอ :
  ไพศาลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60220
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 พฤษภาคม 2509
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนไพศาลี 2 (รักษ์หลวงพ่อดำ)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังน้ำลัด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14.3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 มิถุนายน 2561 เวลา 12:02:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล


นางสาวพรรณทิพา โพธิ์อ่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน