ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220430
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030200
รหัส Obec 6 หลัก :
  220430
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาหินกลิ้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKHAOHINKLING
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านเขาหินกลิ้ง
ตำบล :
  วังน้ำลัด
อำเภอ :
  ไพศาลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60220
โทรศัพท์ :
  0-5688-9307
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 มิถุนายน 2499
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนไพศาลี 2 (รักษ์หลวงพ่อดำ)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังน้ำลัด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 10:25:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน