ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยตะโก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220431
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030169
รหัส Obec 6 หลัก :
  220431
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยตะโก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANHUAYTAKO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านห้วยตะโก
ตำบล :
  โคกเดื่อ
อำเภอ :
  ไพศาลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60220
โทรศัพท์ :
  0-5637-3088
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนไพศาลี 1 (เมืองเก่าเวสาลี)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกเดื่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09:28:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยตะโก


นางสาวนงลักษณ์ บุญคูณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตะโก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน