ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220432
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030201
รหัส Obec 6 หลัก :
  220432
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATNONGPHAIPHAISALEE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนองไผ่
ตำบล :
  สำโรงชัย
อำเภอ :
  ไพศาลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60220
โทรศัพท์ :
  0-5633-6062
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  np.phaisali@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนไพศาลี 1 (เมืองเก่าเวสาลี)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำโรงชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 14:49:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์)


นางณัฐชญาน์นันท์ วิชพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน