ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220433
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030202
รหัส Obec 6 หลัก :
  220433
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPRAPUTTABATPRASATWIT
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านพระพุทธบาท
ตำบล :
  สำโรงชัย
อำเภอ :
  ไพศาลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60220
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1พฤษภาคม 2511
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนไพศาลี 1 (เมืองเก่าเวสาลี)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำโรงชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2561 เวลา 13:46:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์


นางนิตนา ทองสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน