ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220435
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030170
รหัส Obec 6 หลัก :
  220435
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTAKHRO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านหนองผักแว่น
ตำบล :
  ตะคร้อ
อำเภอ :
  ไพศาลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60220
โทรศัพท์ :
  0-56889011
โทรสาร :
  056889011
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม 2480
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนไพศาลี 1 (เมืองเก่าเวสาลี)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะคร้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 ธันวาคม 2561 เวลา 12:49:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ)


นายสิทธิพงศ์ สั่งศร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน