ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220436
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030171
รหัส Obec 6 หลัก :
  220436
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังกระโดนน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANWANGKRADONNOY
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านวังกระโดนน้อย
ตำบล :
  ตะคร้อ
อำเภอ :
  ไพศาลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60220
โทรศัพท์ :
  0-5635-7224
โทรสาร :
  056357224
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มกราคม 2478
อีเมล์ :
  banwangkradonnoy@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนไพศาลี 1 (เมืองเก่าเวสาลี)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะคร้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2561 เวลา 14:42:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย


นายณรงค์ชัย บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน