ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220437
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030172
รหัส Obec 6 หลัก :
  220437
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังกระโดนใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANWANGKRADONYAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านวังกระโดนใหญ่
ตำบล :
  ตะคร้อ
อำเภอ :
  ไพศาลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60220
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 มิถุนายน 2496
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนไพศาลี 1 (เมืองเก่าเวสาลี)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะคร้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2561 เวลา 15:41:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่


นายสมคิด มั่งมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน