ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านช่องคีรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220438
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030173
รหัส Obec 6 หลัก :
  220438
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านช่องคีรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANCHONGKEEREE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านช่องคีรี
ตำบล :
  ตะคร้อ
อำเภอ :
  ไพศาลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60220
โทรศัพท์ :
  080-9283775
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 พฤษภาคม 2517
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนไพศาลี 1 (เมืองเก่าเวสาลี)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะคร้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 13:18:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านช่องคีรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องคีรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน