ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220440
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030183
รหัส Obec 6 หลัก :
  220440
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพธิ์ประสาท
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPHOPRASAT
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโพธิ์ประสาท
ตำบล :
  โพธิ์ประสาท
อำเภอ :
  ไพศาลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60220
โทรศัพท์ :
  0-5689-0567
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2505
อีเมล์ :
  phoprasatschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนไพศาลี 1 (เมืองเก่าเวสาลี)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์ประสาท
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35.6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  31.7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 15:49:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท


นายสุรินทร์ บัวคลี่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน