ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220442
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030185
รหัส Obec 6 หลัก :
  220442
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตะเคียนทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTAKEANTHONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านตะเคียนทอง
ตำบล :
  โพธิ์ประสาท
อำเภอ :
  ไพศาลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60220
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 มีนาคม 2505
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนไพศาลี 1 (เมืองเก่าเวสาลี)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์ประสาท
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09:45:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตะเคียนทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน