ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220443
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030180
รหัส Obec 6 หลัก :
  220443
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบ่อไทยสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANBOITHAISAMAKEE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านบ่อไทยสามัคคี
ตำบล :
  โพธิ์ประสาท
อำเภอ :
  ไพศาลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60220
โทรศัพท์ :
  0906832048
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 พฤษภาคม 2512
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนไพศาลี 1 (เมืองเก่าเวสาลี)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์ประสาท
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09:08:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี


นายเอกชัย ไชยประยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน