ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220446
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030195
รหัส Obec 6 หลัก :
  220446
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโพธิ์ศรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATPOSRI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองโพธิ์ศรี
ตำบล :
  วังน้ำลัด
อำเภอ :
  ไพศาลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60220
โทรศัพท์ :
  0-5639-0147
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25/07/2502
อีเมล์ :
  60030195@nsw3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังน้ำลัด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 10:05:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี


นางรัชนี ไวเกษตรกรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน