ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาดิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220447
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030196
รหัส Obec 6 หลัก :
  220447
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาดิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKHAODIN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเขาดิน
ตำบล :
  วังน้ำลัด
อำเภอ :
  ไพศาลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60220
โทรศัพท์ :
  0-5639-6480
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 สิงหาคม 2497
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนไพศาลี 2 (รักษ์หลวงพ่อดำ)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังน้ำลัด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:03:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาดิน


นายภาคภูมิ รังษิมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน