ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาขอม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220448
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030174
รหัส Obec 6 หลัก :
  220448
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาขอม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNAKHOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านนาขอม
ตำบล :
  นาขอม
อำเภอ :
  ไพศาลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60220
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มิถุนายน 2511
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนไพศาลี 2 (รักษ์หลวงพ่อดำ)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาขอม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  29 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 12:49:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาขอม


นายธวัชชัย จินดาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขอม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน