ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาช้างฟุบ (เสนาขันธ์อนุสรณ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220450
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030176
รหัส Obec 6 หลัก :
  220450
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาช้างฟุบ (เสนาขันธ์อนุสรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKHAOCHANGFUB SENAKHAN ANUSORN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเขาช้างฟุบ
ตำบล :
  นาขอม
อำเภอ :
  ไพศาลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60220
โทรศัพท์ :
  0-5639-0007
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 พฤษภาคม 2527
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนไพศาลี 2 (รักษ์หลวงพ่อดำ)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาขอม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  31 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 17:59:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาช้างฟุบ (เสนาขันธ์อนุสรณ์)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาช้างฟุบ (เสนาขันธ์อนุสรณ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน