ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังข่อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220453
รหัส Smis 8 หลัก :
  60030191
รหัส Obec 6 หลัก :
  220453
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังข่อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANWANGKHOI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านวังข่อย
ตำบล :
  วังข่อย
อำเภอ :
  ไพศาลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60220
โทรศัพท์ :
  0-5689-0066
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 พฤษภาคม 2516
อีเมล์ :
  banwangkhoi.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนไพศาลี 2 (รักษ์หลวงพ่อดำ)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังข่อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09:27:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังข่อย


นายเนื่อง โตเขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังข่อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน